w sprawie zaopiniowania projektu oświetlenia przy ul. Miętowej