Radni Osiedla

HERCZYŃSKI
ROMAN
PRZEWODNICZĄCY
KOZŁOWSKI
MARCIN
WICEPRZEWODNICZĄCY
CIELOSZYK
BEATA
SKARBNIK
NESTEROWICZ
JOLANTA BOŻENA
SEKRETARZ
HRECZUCH
EWELINA JOANNA
CZŁONEK ZARZĄDU
KABATA
STANISŁAW
RADNY
ŁYSZKOWICZ
WOJCIECH STEFAN
RADNY
PIRÓG
KACPER PIOTR
RADNY
OBERBEK
JAKUB MICHAŁ
RADNY
DYKIERT
PIOTR NORBERT
RADNY
ŻEREBECKI
WOJCIECH PIOTR
RADNY
KABATA
PRZEMYSŁAW
RADNY
BOCIEK
EMILIA REGINA
RADNA
WASIULEWSKA
JUSTYNA WIKTORIA
RADNA
ZYZAŁO BOCHIŃSKA
IZABELA
RADNA