w sprawie przeznaczenia środków na współorganizację koncertu Stowarzyszenia "Kulturalne Wielgowo"