w sprawie przeznaczenia środków finansowych z KIS w ramach "Małych Dotacji"