Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytuł Data dodaniasortuj rosnąco
35/16/A 08/08/2016 Opinia w sprawie zbycia nieruchomości położonych w rejonie ul. Owsianej w Szczecinie 15/04/2017
35/16 01/08/2016 Wykorzystanie dodatkowych środków finansowych otrzymanych od KIS na festyn 15/04/2017
34/16 01/08/2016 Opinia dotycząca projektu: ,,Przebudowa drogi polegająca na budowie oświetlania ulicznego LED w ciągu ul. Borsuczej, Storczykowej, Śpiewnej i Chmielnej w Szczecinie. ETAP Ia – ul. Borsucza 15/04/2017
33/16/A 07/08/2016 Wystąpienie z wnioskiem do KIS RM o dofinansowanie ,,Kulturalnego Wielgowo” 15/04/2017
33/16 01/08/2016 Przesunięcie środków finansowych w wysokości 50 000 zł z 2017 roku: „Budowa parku przy ul. Bałtyckiej w Szczecinie”. 15/04/2017
32/16 13/06/2016 Wydatkowanie środków finansowych na zakup kwiatów w związku z jubileuszem 70-lecia kapłaństwa dla ks. Jacka Kochańskiego z Parafii w Wielgowie 15/04/2017
31/16 30/05/2016 Przeznaczenie i wykorzystanie środków finansowych otrzymanych od sponsorów na działalność statutową RO W-S-Z 15/04/2017
30/16 30/05/2016 Wykorzystanie środków finansowych otrzymanych z Komisji ds. Inicjatyw Społecznych na organizację festynu osiedlowego 15/04/2017
29/16 30/05/2016 Przesunięcie środków finansowych w wysokości 43.300 zł z zadania: „Kontynuacja zadania „Plac rekreacyjno-sportowy przy ul. Drwali” 15/04/2017
28/16 09/05/2016 W sprawie wydania opinii dotyczącej lokalizacji stacji telefonii komórkowej na działce nr 13, Obr. 4103 zlokalizowanej przy ul. Mrocznej w Szczecinie na wniosek T-Mobile Polska S.A. 15/04/2017