Uchwała 31_20 zaopiniowanie wniosku ws dzierżawy działki nr 102_77