Uchwała 28_20 ws zatwierdzenia sprawozdania finansowego RO za rok 2019