Uchwała 25_20 zaopiniowanie wniosku ws sprzedaży działek nr 137_1, 137_2, 137_3 przy ul. Rumiankowej