Protokół z posiedzenia RO WSZ z 5 października 2021 r.