Protokół z posiedzenia RO WSZ w dniu 16 maja 2019 r.