Protokół z posiedzenia RO WSZ w dniu 04 czerwca 2019 r.