8_19 - przyjęcie planu rzeczowo - finansowego ze zmianami